Giận

 Lại thấy bình yên trở lại, Soi gương thấy bóng thấy hình, Đâu đó một nụ cười xinh, Cành xanh nảy chồi lá biếc

Có lúc đã muốn quên nhau
Con tim đỡ mỏi đỡ mệt
Cho lòng đỡ khổ đỡ sầu
Mặc tình đứng ngả thương đau

Một mình con đường lẻ bóng
Mây chiều cũng lẻ loi bay
Tóc buồn tóc rũ hao gầy
Biển cồn sóng bạc dâng đầy Tiếp tục đọc