Tình cầm

    Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên                   

                        Tặng Cua thương mến😀

        

          –

      Chàng ở phía chân trời

      Nàng ở nơi góc bể

      Không gian dài rộng thế

      Tình cầm vẫn vọng về

          –

      Phím bàn in chữ Hỷ

      “Duyên đã đi lấy chồng

      Tơ hồng trời se kỹ

      Giờ mới bước… sang sông  😀

      –

      Hạt bụi nào cay mắt

      Nhớ những ngày xa xăm  

      Thư Hà Nội- Thăng Long

      Là nơi ta gặp gỡ

      –

      Chữ tình giữ sáng sủa

      Chữ nghĩa luôn vẹn tròn

      Chữ đời cửa rộng mở

      Chữ người sáng nhân gian

      –

       Ba năm ta hội ngộ

       Chẳng phải vườn Tao Đàn

       Chẳng tao nhân mặc khách

       Cũng duyên kiếp bạn vàng

       –

        Nay Duyên đã sang sông

        Nhưng lòng còn ở lại

        Cung đàn vương vấn mãi

        Ngân nga tiếng tơ đồng

       –

        Tình cầm ơi tình cầm…

             ———–

             Tham khảo: http://hieuminh.org/2011/10/22/duyen%E2%80%A6cua/