Duyên

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Anh quên rồi không đến/ Mưa vẫn rơi hạt buồn/ Mưa xóa nhòa ký ức/ Em quên rồi người xưa.

Hữu duyên thì sẽ gặp nhau

Vô duyên giếng gạn, nông sâu mặc lòng

 

Hữu duyên anh trải chiếu hồng

Vô duyên chiếu cỏ, muỗi mòng mặc ai

 

Hữu duyên đêm ngắn tình dài

Vô duyên hoa nở hương nhài, mặc hương


Hữu duyên nặng một chữ thương

Vô duyên ngàn chữ vô thường, vô vi

 

Hữu duyên hái cỏ xuyến chi

Vô duyên hái lá thư đi không về

 

Hữu duyên anh nối chữ thề

Vô duyên một chữ bẻ ghi bẽ bàng

 

Hữu duyên anh mới có nàng

Áo thương em để cho chàng tựa vai

 

Tóc dài, ngan ngát giêng hai

Hữu duyên thiên lý để ai đợi chờ?