Thuyền

Tác giả: Ngọc Hạnh

KD: Mình nhận được bài thơ này của tác giả có tên Ngọc Hạnh. Bài thơ là một nỗi lòng thầm kín, hạnh phúc đấy mà vẫn có gì đó buồn xa xót… Xin được đăng lên Blog. Cảm ơn tác giả Ngọc Hạnh.

           

             Một ngày một ngày lại một ngày

            Hoàng hôn xa mênh mông dài tít tắp
            Mùa thu chảy dòng đời dâng tấp nập
            Nhẫn nại tìm rêu mọc dọc thân cây
.
            Một lỡ làng mang chia sẻ tràn đầy
            Nỗi đau thầm trong từng giây hạnh phúc
            Cả đời người lọc trong gạn đục
            Để đến thời được gặp kỳ duyên
.

            Biển bao dung thơm thảo đỡ lá thuyền