Bất ngờ

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

 Tranh Thành chương. Nguồn: http://phannguyenartist.blogspot.com/2013/11/thanh-chuong.html.

.

Bất ngờ là chuyện của Trời

Bất ngờ lời hẹn của người cách xa

.

Bất ngờ một sáng thơm hoa

Mây lành ngũ sắc cho ta bên người

 

Bất ngờ đón nụ cười tươi

Bất ngờ ấm áp, xa xôi hóa gần

 

Bất ngờ một đóa hồng ân

Nỗi đau trong cõi thăng trầm chung đôi

 

Bất ngờ buồn cũng hóa vui

Bất ngờ bến lạ cho tôi bất ngờ

 

Bất ngờ thư cũng hóa thơ

Bất ngờ nắng hửng giữa mưa mù trời

 

Bất ngờ mằn mặn làn môi

Tạ ơn Đời, đã cho tôi quá nhiều