Vinashin giải thể, nợ để ai trả?

Tác giả: Huỳnh Phan (thực hiện)

KD: Nhân dân trả, dù dưới bất cứ hình thức nào? Chả lẽ Chính phủ trả?

“Sự giảm công suất gây lãng phí lớn trong năng lực sản xuất của xã hội và không khuyến khích, thậm chí cản trở đầu tư mới của doanh nghiệp. Đầu tư ít thì cầu lại không thể tăng nhiều” – Bà Phạm Chi Lan chia sẻ.

Nông dân không có động lực làm nông 

Xin bà cho biết những nét nổi bật của kinh tế Việt Nam trong năm 2013.

Tôi nghĩ rằng về cơ bản kinh tế Việt Nam trong năm 2013 vẫn tiếp tục gánh chịu những khó khăn của mấy năm trước dồn lại, và dù có cố gắng khắc phục cũng chưa tạo được những cải thiện rõ rệt. Một số chỉ số kinh tế vĩ mô được chính phủ đưa ra cho thấy có nhích hơn năm ngoái như tăng GDP, giảm lạm phát, tăng xuất khẩu, thu hút FDI…, nhưng bên cạnh các chỉ số được cải thiện thì cũng có những mặt tiếp tục xấu đi.

Trong những điều đáng lo ngại, theo tôi, đầu tiên là nông nghiệp và nông dân.

Trong năm nay có một số báo cáo được đưa ra về phát triển nông nghiệp và cuộc sống của nông dân, nói chung đều cho thấy nông nghiệp rất khó khăn, thu nhập thực tế của đông đảo nông dân trong mấy năm qua bị giảm xuống theo đà lạm phát, và mức tăng giá các loại chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Giảm mạnh nhất là thu nhập từ nông nghiệp của số lớn hộ nông dân, bây giờ chỉ chiếm chưa tới 30% tổng thu nhập của họ. Tiếp tục đọc