Điện thoại

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

 

 Sương muối đã điểm rồi

  Lá đâu còn xanh nữa

  Mà tim ai nhát nhúa

  Mà lòng ai bỡ ngỡ

  Mà hồn ai ngu ngơ

.

  Sóng xô dạt bến bờ 

  Cho tiếng cười rạng rỡ

  Cho lá bỗng thiên thanh

  Tiếng chim hót đầu cành

  Hoa nở hương mùa hạ

 

  Tình duyên thì vốn lạ

  Người với người cách xa

  Bỗng một ngày gần thế

  Chỉ có ta và ta

 

  Không còn bến bờ xa

  Không còn không gian nữa

  Hoa tầm xuân mở cửa

  Dịu dàng và thiết tha

.

  Một sáng mai nắng òa

  Lần đầu ai điện thoại…