Hai Phó Chủ tịch Đà Nẵng đứng cuối bảng tín nhiệm

Tác giả: Vũ Trung

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và đồng cấp Phùng Tấn Viết nằm trong số những vị có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm công bố công khai tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng ngày 10/7 cho thấy tất cả các chức danh được đưa ra “thử lửa” đều vượt qua kỳ thử thách.

Tuy nhiên, trong tổng số 15 người được bỏ phiếu tín nhiệm, hai Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh và Phùng Tấn Viết đều nằm trong nhóm “đội sổ”

Ông Nguyễn Xuân Anh được 21 phiếu tín nhiệm cao (43,75%), 20 phiếu tín nhiệm (41,67%) và 7 phiếu tín nhiệm thấp (14,58%).

Ông Phùng Tấn Viết có số phiếu tín nhiệm cao là 19 (39,88%), 23 phiếu tín nhiệm (47,92%) và 6 phiếu tín nhiệm thấp (12,60%).

Người dưới cùng trong danh sách tín nhiệm là ông Nguyễn Văn Cán, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng (7 phiếu tín nhiệm cao , 27 phiếu tín nhiệm và 14 phiếu tín nhiệm thấp).

Người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là bà Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND với 40 phiếu tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Tiếp theo là ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND thành phố với 39 phiếu tín nhiêm cao, 9 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Đánh giá kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Phó Bí thư thường trực phụ trách Thành Ủy, kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII Trần Thọ nhấn mạnh, đây là cơ sở để đánh giá năng lực của các chức danh lãnh đạo do HĐND bầu.

Nguyễn Xuân Anh, Đà Nẵng, tín nhiệm

Trước khi bỏ phiếu tín nhiệm, ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã nêu những ý kiến của các đại biểu trong việc lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu đặt vấn đề nếu các chức danh có phiếu tín nhiệm thấp sau khi bỏ sẽ được giải quyết thế nào?

Ông Thọ cho biết, nếu đại biểu có phiếu tín nhiệm thấp thì bản thân phải tiếp tục phấn đấu, khắc phục những yếu kém để hoàn thiện mình.

Nếu sau một thời gian phấn đấu mà không khắc phục được những yếu kém thì theo tôi nên đưa ra HĐND bỏ phiếu bất tín nhiệm, hoặc bản thân người có phiếu tín nhiệm thấp sẽ từ chức hoặc cơ quan bổ nhiệm sẽ ra văn bản bãi nhiệm người có phiếu tín nhiệm thấp này.

———–

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/130711/hai-pho-chu-tich-da-nang-dung-cuoi-bang-tin-nhiem.html