Màu

Tác giả: Chế Lan Viên

KD: Mình từng định nghĩa “Màu nhớ luôn sinh sôi”. Giờ đây đọc cụ Chế Lan Viên mà Blog Lê Mai đưa lên bài Màu, mới biết Lãng quên đâu có màu. Chua chát thật!

Hạnh phúc màu hoa huệ

Nhớ nhung màu hoa lau

Biệt ly màu rách xé

Lãng quên đâu có màu ?

Đọc thêm: https://kimdunghn.wordpress.com/2013/12/28/mau-nho/

———-

http://lemaiblog.wordpress.com/