Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố ông Trương Duy Nhất

Tác giả: theo Basam.info

Bản cáo trạng này được gia đình ông Trương Duy Nhất gửi tới, và đề nghị công bố theo yêu cầu của ông.

Phiên tòa xử ông Trương Duy Nhất sẽ diễn ra vào 8h ngày 4/3/2014 tại Tòa án Nhân dân Đà Nẵng (374 Núi Thành, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

 

01

 

02

 

03

 

03 04

05 06

07

.