Thơ chào mừng ngày Quốc tế nói dối ở Việt Nam

Tác giả: Quách Hạo Nhiên

KD: Mình vừa nhận được bài thơ này của nhà thơ trẻ Quách Hạo Nhiên về ngày Cá Tháng 4.  Xin đăng lên đây. Nói dối đương nhiên là chẳng hay. Tật xấu ở một con người đã dở, nếu là ở một xã hội mang tính “phổ cập” thì còn đáng buồn hơn nữa. Đáng buồn bởi khi đó, niềm tin cũng sẽ… trốn biệt.

Ai mà đùa ác nhơn
Bày chi ngày nói dối
Cái trò đùa nông nổi
Không biết khóc hay cười?

Ba trăm sáu nhăm ngày
Ở cái xứ sở này
Sự thật trong cuộc sống
Nghe ra lắm điều hay

Bác nông dân trồng lúa
Được giá thì mất mùa
Được mùa thì mất giá
Báo cáo rằng: có lời

Ông cảnh sát giao thông
Ra đứng đường “làm luật”
Chung chi giữa ban ngày
Báo cáo rằng: trong sạch

Chị công nhân rời quê
Vào mấy khu công nghiệp
Lương cắc củm qua ngày
Báo cáo rằng: ổn định

Vô số những “công bộc”
Lương “ba cọc ba đồng”
Xe hơi, nhà lầu sắm
Báo cáo tham nhũng: không

Ông giảng viên đại học
Mang học hàm Giáo sư
Lên ti vi rao giảng
Thầy cô là tấm gương

Nhưng rồi một hôm nọ
Học trò đến nhà riêng
Gửi phong bì trăm triệu
Thầy buồn: ít vậy em?!

Ông quan tòa tuyên án
Không lý cũng chẳng tình
Tiền nhiều thì án nhẹ
Báo cáo rằng: công minh

Họp chi bộ cơ quan
Chửi nhau như hắt nước
Báo cáo gửi lên trên
Vững vàng và đoàn kết!

Chuyện đến đây chưa hết
Nhưng ở xứ sở này
Nói dối dẫu có kể
Nghe cũng chưa hết ngày…