Nợ

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

 

Nếu như ở trọ bên nàng
Tình cầm cất tiếng cung đàn so dây

“Bây giờ mới gặp nhau đây”(*)
Hay là ta đã kiếp này… nợ nhau

Nợ nhau thì trả mai sau
Kiếp này cho nợ dãi dầu nắng mưa

Nợ bằng thương nhớ ngàn xưa
Bằng chờ bằng đợi như vừa xa nhau

Bằng mong gió thổi qua cầu
Để cho yếm thắm thẹn câu tỏ tình

Bằng mong người gọi ơi mình
Để trong xa cách vẫn hình bóng ai

Bằng mong đêm ngắn ngày dài
Bình minh cất tiếng gió cài lời yêu…

——–

(*) Mượn câu của Kiều – Nguyễn Du

Ảnh nguồn trên mạng