Bộ trưởng Tài chính phải trả lời sao sai hết năm này sang năm khác?

Tác giả: Phạm Thịnh
Ủy viên Ủy ban Thường vụ đề nghị khi quyết toán ngân sách nhà nước 2013, Bộ trưởng Tài chính phải trả lời tại sao sai hết

Sáng 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quyết toán ngân sách năm 2012 với nhiều nội dung quan trọng.

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nêu ra các sai phạm như: một số đơn vị dự toán hạch toán kế toán chưa đầy đủ, công tác thẩm định của cơ quan tài chính chưa chặt chẽ, kịp thời, công tác tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 của một số địa phương còn chậm theo quy định….

Do chưa tính đủ số tiền hoàn thuế nên thực chất thu ngân sách nhà nước năm 2012 không đạt dự toán được Quốc hội quyết định, một số khoản thu quan trọng không đạt dự toán được giao, nguồn thu chưa ổn định, vững chắc.

Bên cạnh đó, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước năm 2012 còn một số tồn tại như: Chi thường xuyên vẫn còn tình trạng lãng phí, chi sai chế độ quy định, không đúng mục đích; một số khoản chi quan trọng không  đạt dự toán.

Tiếp tục đọc