Cười lên cho đời vui vẻ!

Tác giả:
KD: Cuối tuần, bạn bè iu quý gửi cho những tấm hình này. Xin được đăng lên Blog để bạn đọc thư giãn  😛
Mình xin bỏ vài tấm vì nhìn… ngượng quá!  😳

Đô thị hóa nông thôn……Bần nông bán đất...

Bé bi & Tí to.
Giống ngắn ngày đang cấy vụ hè – thu.


Thiên nga hạ thế.


Mông nào hãy còn thơm …..


Thành trì & Bí tỉ.


Già nhưng chưa… dại.


Phút cuối @ Bằng Kiều thủa sơ sinh.


Ăn mày đòi…xôi gấc.


Man – ta – đô Lừa.


Đi loanh quanh loanh quanh, có con gà, có con gà…

 

Giống quý


Bò…bò…bò…

ccc