Vàng

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Hong vang- KH-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Kim Hằng.

Đã không đau nổi lòng nhau
Thì sao đau nổi nông sâu cuộc đời

Đã không hiểu được một người
Thì sao hiểu thấu những lời của nhau

“Vàng này chẳng phải thau đâu”
Câu ca dao cũ làm đau lòng vàng

Đã không day dứt cung đàn
Thì sao day dứt những làn sóng xô

Đã không vạm vỡ bến bờ
Thuyền tình quẩn gió đâu ngờ vỡ tan

Ngậm ngùi bỗng thấy bẽ bàng
Vàng sao lại hỏi “lửa vàng” ở đâu

Lửa vàng đốt nỗi thương đau
Tro tàn chỉ thấy mối sầu… cô đơn

Ảnh: Kim Hằng

vườn hồng- Kim Hằng