Vạn sự do Tâm

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quý vừa gửi đến cho Blog triết lý về cái Tâm, thấy hay hay. Xin đưa lên để mọi người chiêm nghiệm  😛

———-

Tâm là chủ-đạo , vạn sự đều do Tâm , Nghiệp tốt , xấu được tạo cũng bởi Tâm. Giá-trị đích-thực của 01 con người là ở Tâm không phải ở Tài.
“Tài” là Tài-năng , Tài-sản
Có Tài mà ko có Tâm, rất nguy-hiểm!
Tài-sản kếch-xù? Khi buông-tay nhắm-mắt chắc-chắn bạn sẽ ko mang theo được 01 xu, chỉ có cái Tâm và những Nghiệp tạo bởi nó đi theo bạn mà thôi!
“Thiện-căn bởi tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”  (Nguyễn Du)

Tâm của chúng ta càng quan-trọng hơn vì nó nói lên nhân-cách của một con người :
Tâm lệch-lạc thì cuộc-sống nghiêng-ngả đảo-điên

Tâm gian-dối thì cuộc-sống bất-an
Tâm ghen-ghét thì cuộc sống hận-thù
Tâm đố-kỵ thì cuộc sống mất hoan-hỷ
Tâm tham-lam thì cuộc sống dối-trá
Tâm bất-khoan-dung thì cuộc-sống bực-bội triền-miên

Cho nên, ta không những đem Tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu-thương, mà còn:
– Đặt Tâm trên Mắt để nhìn thấy nổi đau-khổ của tha-nhân
– Đặt Tâm trên Tay để giúp đỡ người khác
– Đặt Tâm trên Chân để mau mắn chạy đến với người cùngkhổ
– Đặt Tâm trên Miệng để nói lời an-ủi và đừng xúc-phạm ai
– Đặt Tâm trên Tai để biết nghe lời thống thiết của người khác
– Đặt Tâm trên Vai để biết chia sẻ trách nhiệm với mọi người, nhất là với những người thânyêu nhất (vợ-chồng , cha-mẹ , con-cái , anh-chị-em …)