Sự thật mất lòng, nhưng đành phải nói!

Tác giả:

KDHị…hị… Bạn bè đáng ghét vừa gửi cho những tấm hình này, và còn cười khoái trí trên đau khổ của nhiều người phụ nữ … nhan sắc đang ở thời kỳ “rất ổn định”, trong đó có mềnh.

Ảnh bạn bè mềnh  đang ôm bụng cười văng cả nước miếng đó. Đáng ghét!  😀

Có một sự liên quan mật thiết giữa trái bóng và phụ nữ:


image.gif

http://buavd.com/static/public/styles/680x/public/1372762660/l-22457.jpg?itok=e0YH5ce_