IN THE NAME OF PEACE

Tác giả: Lời Nguyễn Phương Thúy. Nhạc Lê Dinh

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý đã gửi clip này với lời bình: Bài hát hay cả lời lẫn nhạc. Hát bằng tiếng Anh lại càng hay. Sáng tác của người Việt, nhưng là lời kêu gọi của cộng đồng hòa bình với quốc gia TQ.

Xin được tải lên Blog để bạn đọc nghe và chia sẻ.
.