Gần lắm Trường Sa

Tác giả: Huỳnh Phước Long

KD: Những ngày này, tự nhiên nhớ đến bài hát này. Xin đưa lên đây, để bạn đọc, và nhất là những người lính biển  trước đầu sóng ngọn gió, thêm ấm áp, yên lòng, vì biết Tình yêu của người phụ nữ, và tình yêu của nhân dân luôn đứng bên họ, luôn giành cho họ