“Hịch tướng sỹ tân biên” đuổi giàn khoan 981

Tác giả: Như Thổ

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý gửi cho bản “hịch” này. Xin được đưa lên để bạn đọc chia sẻ, hun đúc chí khí trước sự nghênh ngang trắng trợn của kẻ tham lam  

 

“Trích”: ….Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời thế giới phẳng, lớn lên gặp buổi thị trường. Nhìn giàn khoan, tàu chiến Trung Hoa nghênh ngang ngoài biển, uốn tấc lưỡi cú diều mà dối trá nhân gian; đem tham vọng khôn cùng mà khinh thỏa thuận; ỷ mệnh nước lớn mà đòi lãnh thổ phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Hội đồng Bảo An mà thao túng toàn cầu, để vét kiệt mỏ dầu trong lòng biển có hạn. Thật khác nào lòng tham của hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.

Nay các ngươi ngồi nhìn giàn khoan mà không biết lo; chỉ nhăm nhăm hò hét biểu tình rồi gây rối mà không biết thẹn.

Có kẻ lấy việc đánh golf làm vui, có kẻ lấy việc đầu tư chứng khoán làm thích. Có kẻ chăm lo trang trại để cung phụng gia đình, có kẻ quyến luyến bồ bịch để thỏa lòng hiếu sắc. Có kẻ tính đường đầu tư dự án mà quên việc nước, có kẻ ham chạy chức mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu Tây, có kẻ mê người mẫu.

Nếu tàu chiến Trung Quốc tràn vào Biển Đông, thì gậy đánh golf không đủ đâm thủng thép tàu của giặc, mẹo chạy dự án không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Trang trại nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng, bồ bịch bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không xua được giàn khoan giặc, chó cảnh tuy hay không ra biển đuổi được tàu. Chén rượu Tây không làm giặc say ngã xuống biểnngười mẫu đẹp không làm giặc rời giàn khoan.

Lúc bấy giờ biển của ta thành ao nhà của chúng, đau xót biết chừng nào…

…Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.”