Chị nói cho chú biết!

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý gửi cho bài này. Bài thơ không rõ tác giả là ai nhưng thú vị, với lời bình của một người:

Bà Merkel  cũng đanh đá ra phết!

Bà Merkel là Thủ tướng của nước Đức, cách đây không lâu lúc Tập Cẩm Bình qua thăm nước Đức thì bà Merkel có tặng cho ông TCB một món quà lưu niệm đó là tấm bản đồ cổ của nước Trung Hoa, lúc đó không có in quần đảo Hàng Sa, Trường Sa và cũng không có Tây Tạng, Tân Cương, …… Lúc về trở lại Trung Quốc Tập Cẩm Bình xem lại tấm bản đồ cổ thì quê ơi là quê. 

Bà Merkel này thâm thúy vô cùng, tặng qùa đúng như ý dân Việt Nam mong muốn. Hahaha.

alt

CH NÓI CHO CHÚ BIT
Chị đây hơn tuổi chú
Thủ tướng mấy nhiệm kì
Dân Đức bầu cho chị
Còn chú, đảng bầu hi.

Ch nói cho mà biết
Đ
ng đc mt thế kia
Đ
ng gi câm gi điếc
Ch
ơi bn, chú nht nhì.

Chú mt va hai phi
Đ
ng c hiếp láng ging
Hàng xóm c
a nhà chú
Xem đi, có ai th
ương?

T Nht, Hàn, n Đ
Mianma, Vi
t Nam
Chú x
mũi vào c
C
ướp mãi chng ry rà.

Đng hòng qua mt ch
Chú bày trò khoan d
u
H
ơn ai hết chú biết
Còn lâu m
i có màu.

Chú biết vùng bin y
V
a sâu li bão nhiu
V
n b ra mt chc
Thu v
vài đng bèo.

Du, chú chơi đòn gió
Cái mà chú mu
n là
Ép Vi
t Nam thế yếu
B
t h thn phc mà.

Bi thế ch nói tht
Chú h
ơi b ngu nhiu
Chú đ
y Vit Nam chy
Nh
ư Nht, Đài M theo.

Thế là chuc ly ho
C
ca ngõ Bin Đông
Đ
u bn ca M c
Chú thành n
m trong chung.

Đng ch quan mãi nhé
Đ
ng khinh thường h nghèo
Tung h
ết lc ra đánh
Th
ế nhà đ ai coi?

Khôn hn chơi cho đp
“B
n tt” h đ yên
“M
ười sáu ch” h gi
V
i h, vn hoà bình.

Đài Loan, hi b chú
H
ơn sáu mươi năm ri
T
hi chú chưa đ
Trung qu
c dám s đuôi?