Tôi và bạn

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Mình có một tình bạn thân thiết, và mình iu quý tình bạn này lắm. Bạn và mình nhiều khi chỉ trò chuyện kiểu người thì ít nói, ý tại ngôn ngoại, mình thì dài dòng, ba hoa và luôn phải diễn đạt đầy đủ. Khắc nhau cá tính, khác nhau cả cách diễn đạt, vậy nhưng vẫn thân được với nhau, dù không ít lần mình bỗng… nổi xung  😀  .  Dĩ nhiên, phụ nữ thì hay thất thường. Thế mà vẫn chơi thân được với nhau, rất trong sáng. Một lần, bạn bảo, bạn thích mình là con trai thì còn thân thiết với nhau hơn, dễ trò chuyện hơn. Hi…hi… Và đây là trả lời của mình. Kệ. Thơ hay thì bạn hưởng, thơ dở thì bạn phải chịu. Nghĩ mãi mới ra được để tặng, mà lại chê, thì mình đem tặng… người khác  😀


Tôi không thích làm nam giới
Lấy ai son phấn soi gương
Lấy ai để còn hờn dỗi
Lấy ai để mong để đợi

Tôi không muốn bạn làm gái
Lấy ai thơ phú cho đời
Lấy ai để phải xin lỗi
Lấy ai để nhớ thương người

Hãy cứ là trai là gái
Hãy cứ hay giận hay hờn
Hãy cứ phải hay xin lỗi
Cho đời ấm áp nguồn cơn

Cho đời có thêm rắc rối
Cho đời mãi yêu đời hơn
Cho đời nụ cười tươi trẻ
Cho đời thơ mãi thơ hơn   😀