Nóng” từ Hoàng Sa ngày 26.5: Tàu Trung Quốc mở rộng phạm vi cản phá ra 9,5 hải lý

Tác giả: Đăng Trung Kiên
Ngày 26.5, kiểm ngư Việt Nam đã phát hiện tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu khu trục tên lửa, tàu quét mình quanh khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981. Các tàu Trung Quốc cũng tăng cường hoạt động do thám nắm tình hình, mở rộng phạm vi cản phá ra 9,5 hải lý.
Tàu Cửu Liên 9 (đĩa bay) đâm vào tàu kiểm ngư HP 926

Ngày 26.5, kiểm ngư Việt Nam đã phát hiện tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu khu trục tên lửa, tàu quét mình quanh khu vực giàn khoan trái phép Hải Dương 981. Các tàu Trung Quốc cũng tăng cường hoạt động do thám nắm tình hình, mở rộng phạm vi cản phá ra 9,5 hải lý.

Những ngày gần đây, các tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 đã tăng cường mở rộng phạm vi cản phá ra đến vị trí cách giàn khoan 9,5 hải lý. 

Hiện số lượng tàu Trung Quốc hoạt động trên thực địa là 113 tàu các loại, tổ chức thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 8 – 10 tàu áp sát các tàu Việt Nam tìm cách đâm va, phun nước. 

Tiếp tục đọc