Show Inovation rất hay

Tác giả:

KD: Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo gửi cho clip này, với lời giới thiệu “Mời xem Show Inovation rất hay”, kẻo hết. Giờ KD mới có thời gian và đưa lên Blog để bạn đọc thư giãn  😀