Thằng nào oánh tao…

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quý gửi cho mẩu chuyện tiếu lâm này. Hay phết!  😀

1. MỸ: “Xưa kia, tao muốn đánh thằng nào là tao đánh thằng đó. Ngày nay thằng nào chọc tức tao, tao hâm dọa nó rồi…. bỏ qua”.

2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”.

3. NGA: “Thằng nào nghỉ chơi với tao, tao cắt dầu lửa khí đốt!”.

4. ISRAEL : “Tao nghi thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó liền!”.

5. NHẬT: “Thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó”.

6. TRUNG QUỐC: “Thằng nào ở gần tao, tao cho quân đội giả thường dân cài răng lượt nó, ít lâu sau chiếm nó luôn khỏi tốn súng đạn”.

7. ĐÀI LOAN: “Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!”.

8. NAM HÀN: “Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!”.

9. BẮC HÀN: “Thằng nào làm tao bực, tao sẽ thử hỏa tiển, thử bom nguyên tử và chửi cha nó!”.

10. IRAQ : “Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động rút về!”.

11. ARAP SAUDI : “Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!”

12. LIÊN HIỆP QUỐC: “Thằng nào cà chớn tao dán cái mác… vùng cấm bay lên thằng đó, chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!”.

13. CUBA : “Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!”.

14. PHILIPPINE: “Thằng nào oánh tao, tao …tập trận với Mỹ”

15. VIỆT NAM: Hị…hị…  Chỗ này chủ Blog xóa đi rùi  😛