Nợ trần gian

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Người ơi gặp gỡ chốn này
Nợ trần gian liệu có ngày trả xong

Người về một chốn thư phòng
Tứ thi một áng cho lòng vu vơ

Tình gieo xuống đất thẫn thờ
Nẩy chồi ngơ ngẩn bật chờ đợi hoa

Một ngày chạm mặt thiết tha
Bàn tay khẽ nắm người xa ngượng ngùng

Nợ trần gian nợ tình chung
Ai mà trang trải cho lòng ai đây

Nợ trần gian nhấp có say
Mơ mơ tỉnh tỉnh buộc ngày thắt đêm

Nợ trần gian cõi dịu êm
Ai trao ai nhận cho miền mộng mơ

Nợ trần gian nợ tình thơ
Duyên quê để nối duyên tơ hỡi người

 

2014_0520_075254-IMG_2107

Ảnh: Hà Linh (http://halinhnb.wordpress.com/2014/05/22/mua-hong-o-regent-park/)