Lạ quá, ai có điều kiện đi kiểm tra thử

 Tác giả:
KD: Bạn bè iu quý gửi cho những tấm hình này. Nhìn mà cười chảy nước mắt. Lạ không kém xứ sở Đubai. Nhưng mình không dám đăng hết vì có những tên làng, nghĩ… ngượng quá. Không đăng thì tiếc, đăng thì mình ngượng.
Bạn bè lại email: “Nửa tiếc nửa ngượng mới là thứ cảm giác khó có được thời nay”  😀    😳
He…he…
 
Click the image to open in full size.
Làng văn hoá này chắc văn hoá lắm.


Click the image to open in full size.
Đã xẻo bướm, vẫn còn rộng 10m…Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.Các người có dám qua đây…Rạch chim xẻ bướm cuộc đời còn chi

 

Click the image to open in full size.Cầu này chắc to nhất nước
 
Quý ông chống gậy tù mù…Hỏi thăm bà ấy chợ mu chốn nào ?
 
tumblr_lwn5wyEWal1qkr6iao1_500.jpg
Về đây tìm vợ ai ơi …Gái trinh chất đống, chọn thời khoẻ re…