Muốn sống lâu thì phải… ?

Tác giả:

KD: Copy từ nhà của đ/c Phước Béo. Để bạn đọc thư giãn và biết đâu còn … học tập?   😀

Các bạn nghĩ xem mình nên làm người nào?

Và đây là “kinh nghiệm” của người Tàu…

1- Chỉ hút thuốc, không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi,

2- Chỉ uống rượu, không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi,

3- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi,

4- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi,

5- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi,

6- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.

————
http://phuocbeo.blogspot.com/2014/07/muon-song-lau-thi-phai.html#more