Cảnh giác một loại virus máy tính rất nguy hiểm

Tác giả:
.
KD: Bạn bè iu quí vừa gửi cho email này. Xin đăng lên Blog để bạn đọc gần xa cảnh giác, thận trọng
  
Những ngày tới xin nhớ: không mở bất kỳ tin nhắn có chứa tin đính kèm gọi là: “*Cập nhật choWindows Live”* bất kể người gửi cho bạn. Nó là virus đốt cháy toàn bộ ổ cứng. Virus xuất phát từ 01 người biết danh sách địa chỉ của bạn.

Nên gửi tin nhắn này cho tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn. Nếu nhận tin nhắn với file đính kèm”Windows Live Update”, Ngay cả khi nó gửi bởi 01 người bạn, không mở, lập tức tắt máy. Đây là virus tệ nhất do CNN công bố, và được phân loại theo Microsoft như là virus phá hoại nhất bao giờ hết. Tiếp tục đọc