“Đường chữ U” và những toan tính của học giới Trung Quốc

Tác giả: Phạm Hoàng Quân

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này với nhận xét:  Bài này rất đáng đọc. Để “biết người” rõ hơn! Xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ.

——

Có một số cái nhìn từ bên ngoài cho rằng Trung Quốc đang sử dụng chiến lược “ngoại giao mơ hồ” trong vấn đề liên quan đến vùng biển Đông Nam Á, nhiều chuyên gia, học giả Trung Quốc cũng thấy điều này.

>> Giới học thuật Trung Quốc đang làm gì?

Chiến lược hải dương bá đạo của Trung Quốc như đã trình bày trong bài trước (TTCT số 29, ra ngày 3-8-2014) tuy thật gây bất bình cho các quốc gia xung quanh và cũng đáng ngại trong vấn đề tự do hàng hải và an toàn hàng hải đối với nhiều quốc gia khác song chiến lược ấy vẫn bị chi phối/khống chế bởi sách lược hợp thức hóa bản đồ “đường chữ U” trên bình diện luật pháp quốc tế.

Danh không chính thì ngôn ắt bất thuận. Tiếp tục đọc