Đảm bảo quyền tự do kinh doanh của dân

 Tác giả: V.V. Thành/ Tuổi trẻ
(Theo Quê Choa)
 

TT Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp – Ảnh: Chinhphu.vn.

.Lời bình của Huy Đức: Tám năm sau khi ngồi trên ghế Thủ tướng, lần đầu tiên thấy ông Nguyễn Tấn Dũng chủ trì một cuộc họp và chỉ ra điều cốt lõi mà nền kinh tế đang cần. Tuy nhiên, để làm được điều này và để có thể loại bỏ hết hàng loạt giấy phép mọc ra như “đầu Phạm Nhan” kể từ năm 2006 tới nay, Thủ tướng – trong phạm vi quyền lực của mình – cần tái cấu trúc lại bộ máy hành pháp.

Theo đó, cần tách bạch chức năng hành chính công vụ và chức năng hành pháp chính trị (Điều này tôi đã nói trong bài Ba Khâu Đột Phá Của Thủ Tướng. Thủ tướng vẫn còn gần một năm rưỡi để xuất hiện trước Đại hội Đảng với tư thế của một nhà cải cách. 

———— 
“Quản lý nhà nước không phải là giành thuận lợi cho chúng ta, mà quản lý là để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, làm ăn”.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói như vậy ngày 19-8 khi thường trực Chính phủ họp với các bộ, ngành thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo rà soát, xây dựng danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh; danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và danh mục ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tới. 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư, qua rà soát cho thấy hiện có 51 ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh và bộ đã đề xuất danh mục chỉ còn tám ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh.
 
Việc hạn chế quyền công dân phải được quy định trong luật. 
 
 Về danh mục lĩnh vực, ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, kết quả rà soát cho thấy toàn bộ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện kinh doanh được quy định tại 391 văn bản pháp luật (gồm 56 luật, 8 pháp lệnh, 115 nghị định, 176 thông tư, 26 quyết định của bộ trưởng và hai văn bản của bộ) với 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 16 bộ, ngành. 
 
Từ kết quả rà soát và đánh giá, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện không còn cần thiết, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, không rõ ràng, không cụ thể, chuyển một số điều kiện kinh doanh từ hình thức cấp giấy phép sang áp dụng hình thức tự đăng ký thực hiện. 
 
Theo đó, kết quả rà soát sơ bộ cho thấy có khoảng 15% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện có thể bãi bỏ (bãi bỏ 56/386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện).
 
Tại cuộc họp, ý kiến của các bộ, ngành, ý kiến của các thành viên Chính phủ và lãnh đạo Chính phủ đều nhất trí với đề xuất, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh theo tinh thần của Hiến pháp và quy định về quyền tự do kinh doanh của người dân trong Hiến pháp, việc hạn chế quyền công dân phải được quy định cụ thể trong luật. 
 
Đây là một yêu cầu hết sức quan trọng nhằm thực hiện nguyên tắc doanh nghiệp, người dân được quyền tự do thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong tất cả các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.
 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo các danh mục đảm bảo chất lượng, khả thi để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp tới. 
 
Việc xây dựng danh mục và những quy định đặt ra phải nhằm đạt mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, hạn chế sự tùy tiện, nhũng nhiễu và phòng chống tiêu cực, tham nhũng.
 
Không ưu đãi các ngành, nghề khai thác tài nguyên
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành có trách nhiệm, khẩn trương, tiếp tục và chủ động rà soát các ngành, nghề đầu tư, kinh doanh bị hạn chế hoặc phải có điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực mình quản lý để bãi bỏ nếu đã lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn, không còn cần thiết cho mục tiêu quản lý nhà nước.
 
Hoặc phải bổ sung ngành, nghề đầu tư, kinh doanh vào danh mục hạn chế hoặc phải có điều kiện kinh doanh nếu thấy nhất thiết phải quản lý.
 
Mặt khác, phải tiếp tục rà soát danh mục để giảm bớt các điều kiện không cần thiết hoặc chỉ công bố để hậu kiểm. 
 
Thủ tướng lưu ý việc rà soát để bãi bỏ hoặc bổ sung phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn cuộc sống; phù hợp với thông lệ quốc tế và các cam kết hội nhập, bao quát và đảm bảo xử lý được những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, những vấn đề mới, đòi hỏi mới mà cuộc sống đặt ra.
 
Về danh mục ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) và dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí với đề xuất không ưu đãi đầu tư đối với các ngành, nghề khai thác tài nguyên, khoáng sản và khoảng 40 ngành, nghề, sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dù các ngành, nghề này đầu tư ở địa bàn ưu đãi đầu tư.
Chính sách ưu đãi về ngành, nghề, địa bàn đầu tư sẽ do Chính phủ quy định chi tiết.
 
Hàng nghìn giấy phép “cha”, “con”, “cháu”
 
Qua rà soát cho thấy tổng cộng đối với 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì có tới 895 điều kiện kinh doanh “cấp 1” (giấy phép “cha”), 2.129 điều kiện “cấp 2” (giấy phép “con”) và 1.745 điều kiện “cấp 3” (giấy phép “cháu”).
 
Các điều kiện kinh doanh thể hiện đa dạng dưới nhiều hình thức, cụ thể: có 110 ngành, nghề yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh với 171 loại giấy phép kinh doanh; 83 ngành, nghề yêu cầu có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với 62 loại giấy chứng nhận; 44 loại ngành, nghề cần có chứng chỉ hành nghề với 53 loại chứng chỉ hành nghề; 11 ngành, nghề yêu cầu xác nhận vốn pháp định; 345 ngành, nghề yêu cầu phải có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
—————-
Quê Choa, ngày 20/8/2014