Trắng

Tác giả; Kim Dung/ Kỳ Duyên

hoa hong bach 1

Người đời gọi đêm đen

Với em đêm luôn là trắng

 

Đêm của mầu nắng

Đêm của mầu mây

Đêm của mầu say

Đêm của mầu nhớ

 

Đêm gọi thức ngày

Đêm gọi ngàn xa

Đêm của cúc hoa

Đêm của hương lạ

 

Đêm của dịu êm

Đêm của môi mềm

Đêm không là đen

Đêm luôn là trắng

 

Vì sao là nắng

Vì sao là mây

Vì sao là say

Vì sao là nhớ

 

Vì sao là buồn

Vì sao là thương

Vì sao là giận

Vì sao em im lặng

 

Người ơi có hay?