Kỳ tài, thiên tài

Tác giả: Giovanni Strazza 

KD: Bạn bè iu quí gửi cho những bức hình tạc tượng kỳ tài này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

———–

“Vierge voilée”:  Nhà điêu khắc Ý  Giovanni Strazza ( thế  kỷ 19 ) đã khắc trên đá chân dung ” Trinh nữ sau tấm voile”, ông ta  tạo được hình dung tấm voile thật tuyệt vời .

tương da

 

.


tuong da 1