Đừng bao giờ tái diễn một cuộc CCRD

Tác giả: Nhà văn Hoàng Minh Tường (Văn Việt)

 KD: Đúng vậy. Nhưng mình cũng lại lo không bao giờ diễn ra một cuộc cải cách đưa nước Việt đang luẩn quẩn với những rối loạn các giá trị sang một nước Việt hiện đại với các giá trị văn minh, văn hóa phổ quát của nhân loại. Một nước Việt mãi tụt hậu và khổ đau, làm khổ lẫn nhau bởi thứ tư duy xơ cứng, hủ lậu mà cứ nghĩ mình là… chân lý.

Văn Việt: Lẽ ra bài phỏng vấn này đã xuất bản vào sáng 13/9/2014 trên một tờ báo lớn ở Hà Nội. Nhưng đến phút chót, báo đã thay đổi, vì theo lệnh của Ban Tuyên huấn Trung Ương, Triển lãm về CCRĐ ở Bảo tàng Lịch sử đã đóng cửa. Nay được sự đồng ý của tác giả Văn Việt giới thiệu cùng bạn đọc.

  1. Với tư cách là nhà văn có tác phẩm hay về CCRĐ, xin ông cho biết ông có trải qua thời kỳ CCRĐ không?

Tiếp tục đọc