Không cần đâu xa, hãy học từ Campuchia, Myanmar (II)

Tác giả: Duy Chiến (thực hiện)

KD: Cái nguy hiểm nữa là trong quá trình làm ăn với người hàng xóm, một số cán bộ của ta càng thêm làm biếng,  vì lấy lợi ích cá nhân làm đầu, bất chấp lợi ích quốc gia. Tôi đã tìm hiểu và biết, làm ăn với “nước lạ” có mấy cái “lợi” cho cán bộ như thế này: Thứ nhất, dễ ăn hối lộ, mà họ lại chủ động cho “ăn”, chưa đòi hỏi họ đã cho. Thứ hai, chất lượng như thế nào cũng được, nếu có vấn đề gì thì lại giải quyết bằng “hối lộ” ngược! Cách làm này đang có chiều hướng phổ biến hơn, rất nguy hiểm. (Nguyễn Minh Nhị)

Đây là một vấn đề rất bản chất. Thêm nữa, rất nhiều dự án lại là của “người hàng xóm”. Câu chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy thời mới chưa bao giờ kết thúc. Cho dù những chiếc lông ngỗng của truyền thông vẫn rải. Để rồi, “để gió … cuốn đi”    😦

—————–

“Nếu chịu làm, nếu thực sự vì Tổ quốc, nhân dân VN thì đi tìm lời giải này không khó. Không cần đi đâu xa, hãy qua Campuchia, Myanmar sẽ thấy” – ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.

Phần 1: Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu’

Người lãnh đạo đừng chỉ thích “màu hồng”

Nguyễn Minh Nhị, Bảy Nhị, nông nghiệp, lãnh đạo, quan, cá basa, Campuchia, Myanmar
Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch tỉnh An Giang. Ảnh: Duy Chiến

Thưa ông, nhiều cách làm mang tính đột phá của ông thời còn là lãnh đạo ở An Giang đã được lắng nghe, vận dụng vào các chủ trương, chính sách như Chương trình 327 hay Nghị định 36 ban hành mới đây. Ông cảm nhận ra sao về những chính sách này khi đi vào thực tế?

Ông Nguyễn Minh Nhị: Chương trình 327 về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước là cách làm và vận dụng của An Giang trong hoàn cảnh mới, lúc đó đã rất thành công và đem lại hiệu quả cao.

Tiếp tục đọc