Thơ …Khùng !

Tác giả:
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho mấy câu thơ … khùng mà không khùng này. Xin đưa lên để bạn đọc thư giãn   😛
———–
HỎI . . .
Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ tình
Đố ai quên được bóng hình người yêu

ĐÁP . . .

Người chết nằm võng không đưa
Người mù gặp lại người xưa không nhìn
Người điên quên được chữ tình
Người khùng quên được bóng hình người yêu…