Phụ nữ xưa – nay

 Tác giả:
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này. Toàn nói xấu phụ nữ  😀
.
Ngày xưa phụ nữ hiền hòa
Ngày nay phụ nữ rất là.. đàn ông.
Ngày xưa phụ nữ “tam tòng”
Ngày nay phụ nữ thích “thòng” đại gia.
Ngày xưa vâng dạ mẹ cha
Ngày nay trái ý phát là cãi ngay.
Ngày xưa “tứ đức” đủ đầy
Ngày nay nhắc đến, phán ngay: lỗi thời.
Ngày xưa ăn nói lựa lời
Ngày nay thì cứ khơi khơi sỗ sàng.

Ngày xưa lời nói nhẹ nhàng
Ngày nay cứ thích oang oang như đài.
Ngày xưa hiền dịu như nai
Ngài nay dễ sợ như loài… Hà Đông.
Ngày xưa thủ tiết thờ chồng
Nay nhiều cô chỉ mong mong ngoại tình.
Ngày xưa tiết hạnh chung trinh
Ngày nay “sống thử” chứng minh sõi đời.
Ngày xưa nội trợ tuyệt vời
Ngày nay “ngại lắm”, thích xơi cơm hàng.
Ngày xưa đầu tóc gọn gàng
Ngày nay tung tóe, rối ngang tưng bừng.
Ngày xưa mặc kín như bưng
Ngày nay sành điệu hở lưng hở đùi
Ngày xưa dâu thảo thôi rồi
Ngày nay dâu cãi tay đôi mẹ chồng.
Ngày xưa nào thích kể công
Bây giờ thiệt tí là lồng lên ngay.
Nên giờ mới có một ngày
Để cho phụ nữ phô bày hết ra.
Đó là ngày 8 tháng 3…
                                                              ————————-