Bài văn 4,5 điểm mô tả “sinh hoạt’ gia đình rất thật !

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài văn của một em bé học sinh. Đọc mà cười rũ. Vì nó quá thật. Thật đến bi hài và cũng thật tội nghiệp   😀

Bai van 4,5 d