Nghị quyết QH không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Tác giả: Linh Thư
.
KD: Một vấn đề hay rất cần làm sáng tỏ.
————-
Một quy định gây tranh luận nảy lửa tại phiên họp UBTVQH chiều 22/9 là dự thảo luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định các nghị quyết (NQ) của QH, UBTVQH là văn bản quy phạm pháp luật.
.
Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đặt ngay câu hỏi cho ban soạn thảo:“Lấy gì để UBTVQH có thể thực hiện quy định của Hiến pháp rằng đình chỉ thi hành văn bản của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trái với Hiến pháp, với luật, nghị quyết của QH? Giờ chúng ta không công nhận nó là văn bản quy phạm pháp luật thì không biết lấy gì, UBTVQH sẽ ra pháp lệnh để đình chỉ các văn bản trên được không? QH nếu không ra NQ được thì phải ra luật để bãi bỏ những văn bản nào trái pháp luật?”.

Giải thích ngắn gọn của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng châm ngòi cho cuộc tranh luận khi khẳng định NQ như dự thảo quy định không mang tính quy phạm, tức không phải văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đặt ngược câu hỏi, những NQ QH từng ban hành về kinh tế – xã hội, ngân sách chẳng nhẽ không phải NQ và không có tính chất bắt buộc thi hành? Hay những quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi các đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN do Chủ tịch nước ra không dựa trên bất cứ văn bản NQ nào?

Ông nhấn mạnh khía cạnh có tính bắt buộc thi hành và khi đã thi hành có nghĩa là có giá trị pháp luật. Việc tồn tại hình thức NQ là phản ánh quyết định của tập thể, không chỉ Chính phủ, QH, hay TVQH đều cần phải có NQ như một văn bản quy phạm pháp luật cần thiết.

Lưu ý việc cải tiến, đổi mới song Chủ tịch QH cho rằng, luật phải quy định, phân biệt rõ từng NQ, NQ là phải thi hành thì không nên chung chung, khẩu hiệu, thể hiện được cơ sở để giám sát, càng chi tiết càng gọn càng tốt.   

“Bỏ hết như vậy thì bộ máy này đứng im. Thử hình dung xem, Chính phủ, UBND tỉnh là một tập thể lãnh đạo, không có nghị quyết thì lấy gì ra chỉ đạo thực hiện, Chủ tịch nước không còn Lệnh thì làm thế nào, tự mình đưa ra một khái niệm mơ hồ ràng buộc chính mình…” – Chủ tịch nói.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đỡ lời ban soạn thảo khi cho rằng, ban soạn thảo vẫn thống nhất về quan điểm, như quy định trong Hiến pháp về thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ bỏ hình thức thể hiện. Chỉ là mong muốn mỗi cơ quan dùng một hình thức, tức QH ban hành luật, TVQH chỉ dùng pháp lệnh, còn vẫn có những NQ quyết những nhiệm vụ..

Tuy nhiên, Chủ tịch QH cho rằng, khái niệm như vậy “rất là mơ hồ, luật pháp phải để mọi người nghe hiểu được ngay chứ không phải viễn tưởng, trừu tượng như khoa học”. Theo ông có thể bỏ từ quy phạm và chỉ để thống nhất là văn bản pháp luật.

Theo dự thảo luật, sẽ không còn dạng văn bản liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội.—————

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/198512/nghi-quyet-qh-khong-phai-la-van-ban-quy-pham-phap-luat-.html