VN nhận “rác” từ TQ: Tưởng “ngon ăn” nhưng trả giá đắt!

Tác giả: Thành Luân

KD: Vấn đề này hoàn toàn không mới. Vậy mà VN vẫn tiếp tục “nhận” rác. Chứng tỏ, “rác” này … ăn được, ăn ngon là khác    😦

———-

Nếu doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh lên thì Trung Quốc không thể tuồn công nghệ lạc hậu sang được.

Việt Nam chủ động nhập công nghệ kém của Trung Quốc

Theo TS Lê Kim Sa, thuộc Trung tâm Phân tích và Dự báo (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), khi Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới, hàng hóa “made in China” tràn ngập khắp toàn cầu thì phương Tây đặt ra yêu cầu buộc Trung Quốc phải nâng cao công nghệ và chất lượng sản phẩm. Tiếp tục đọc