Có những lúc

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Hoa hong hai mau

Có những lúc nhớ mong quá thể

Người gụi gần người quá xa xôi

.
Có những lúc bần thần quá thể

Đường song song chạy tít chân trời.
Có những lúc ngẩn ngơ quá thể

Người ở đâu mà lại ở trong tôi

.

Có những lúc tâm hồn bải hoải
Trống không như mất mát điều gì

Có những lúc buồn rầu tự hỏi
Người ở đâu giữa mê khúc tình si

Có những lúc nôn nao muối xát
Niềm đau ơi sao xa cách biệt ly

Có những lúc thôi không nói nữa
Vầng mây yêu xanh thẳm giữa vân vi…

anh may

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn trên mạng