Bản kết luận Điều tra “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”

Tác giả: theo Nhật báo Ba Sàm

KD: Vừa đọc được bản kết luận điều tra về “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn…”.  Chủ Blog KD/ KD xin đăng nguyên văn kết luận của cơ quan điều tra. Và để bạn đọc đọc, chia sẻ, suy ngẫm, tùy nhận thức mỗi người.

Chủ Blog cũng biên tập phần sapo của Nhật báo Ba Sàm cho phù hợp với tinh thần Blog.

———-
IMG_2367

IMG_2368IMG_2369

IMG_2370

H71

IMG_2372IMG_2373

IMG_2374

IMG_2375————

Nguồn: https://nr-018.appspot.com/anhbasam.wordpress.com/2014/10/30/3072-ban-ket-luan-dieu-tra-vu-an-nguyen-huu-vinh-cung-dong-bon/