Tiếu lâm… XHCN?

Tác giả:
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho mấy mẩu chuyện này. Xin đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ  😀
.

sinh ngày 31-02!!!

đi WC cũng có thơ!

Cơm văn phòng dịch ra là “rice office” sát nghĩa nha!

one sweet day thành “one sweat day” …hì hì cũng đúng

nhà vệ sinh đàn ông dịch là “toilet man” giống như “spiderman”

what a sign!

is it a monk or a hamburger delivery guy?

a real… superman!

vậy mới là .. quảng cáo!

đang… đọc báo nha!

Muốn kết bạn, chưa kết hôn nhưng…đang có thai!

không sợ đi rong và không sợ ai bắt cóc

đừng tưởng bở. Tên ông chủ là 10 Em

sáng tạo

chết bà! lún rồi

vừa ngủ vừa có thể giử cái va li

vợ chồng con cái mát mẻ! 

thơ.. huề trất!

con bà nó! giận lắm rồi

dân chủ nhỉ?

ghê vậy, giết người luôn!

cháu xích ra cho 2 ông nói chuyện

Câu tiếng Việt xem ra khuyến khích có thai thay vì ngừa thai.
dịch ra từ câu: “Girls don’t get themselves pregnant! Boys and men must become part of the solution”
…..
__._,_.___