Còn đây

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                        Nỗi nhớ ghìm nén

                        Niềm thương đầy tràn.(trích thơ của một tác giả)

KD 3

KD ở Rừng thu Đảo Nami (Hàn Quốc). Ảnh Kim Thanh

Còn đây một cõi thẳm sâu
Vẹn nguyên kiếp trước nợ nhau nụ cười

Còn đây ngọn lửa giữa đời
Nhen trong khao khát phương trời có nhau

Còn đây một chút nguyện cầu
Vòng tay ôm lấy mai sau, hỡi người

.

KD 4- Rung thuRừng thu Đảo Nami. Ảnh: KD/ KD