Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Hết thời thích thì cho

Tác giả: Linh Thư- Ảnh Minh Thăng

.KD: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là một người khá thẳng thắn. Nhưng phát biểu này của ông khá lạc quan. Vấn đề đưa ra là đúng- nhưng ở một góc độ khác ít người nghĩ tới, là các DN tư nhân, các công dân Việt cũng phải được thông báo rộng rãi để họ nắm vững những chủ trương, quy định của pháp luật về những điều kiện kinh doanh. Có thế họ mới “đối sách” lại được sự nhũng nhiễu của các cơ quan chức năng quản lý, thực chất làm khó dễ là để vòi tiền. Mới đây, khi tiếp xúc với một DN, chỗ thân thiết, ông nói có những điều kiện kinh doanh khiến DN “chết như ngả rạ”.Như vậy, tính công khai minh bạch là ở chỗ này.

Mặt khác, tuy nói hết thời xin cho, nhưng thể chế kinh tế hiện nay của nước Việt với DNNN là chủ đạo, thì thực chất vẫn là thể chế nặng tính xin- cho. Tính xin – cho nằm ngay trong mô hình, hình thái kinh tế, không phải chỉ là quan hệ quản lý. Đó mới là điều nặng nề trầm trọng nhất

————

Nếu luật cũ tiếp cận theo cơ chế “chọn – cho” thì luật sửa đổi sẽ chấm dứt cảnh DN, người dân phải đi “xin” đầu tư, sẽ không còn cảnh “thích thì được cho, không thích thì không cho” – Bộ trưởng KH-ĐT nói tại phiên họp QH sáng nay về dự thảo luật Đầu tư (sửa đổi).


ĐB Trần Du Lịch (TP HCM) chỉ ra sửa đổi căn bản của luật, đó là đổi phương pháp tiếp cận từ “chọn – cho” sang “chọn – bỏ”. Tức, luật sẽ chỉ quy định những ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh bị cấm hay có điều kiện, những ưu đãi đối với đầu tư kinh doanh, với danh mục, điều kiện sẽ được xác lập đến chi tiết.

“Đây là đột phá cách mạng” – ông Lịch nói.
Tiếp tục đọc