Một tờ giấy và cuộc đời

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho những câu triết lý này xung quanh một tờ giấy. Thú vị phết. Xin đưa lên để bạn đọc chia sẻ   😛

Một tờ giấy khai sinh = Bắt đầu cả đời.

Một tờ giấy tốt nghiệp = Phấn đấu cả đời.

Một tờ giấy kết hôn = Giày vò cả đời.

Một tờ giấy thăng quan = Đấu tranh cả đời.

Một tờ giấy bạc (tiền) = Nhọc nhằn cả đời.

Một tờ giấy khen = Hư vinh cả đời.

Một tờ giấy khám bệnh = Đau khổ cả đời.

Một tờ giấy ly dị = Tự do cả đời.

Một tờ điếu văn = Kết thúc cuộc đời.

Quên đi những tờ giấy ấy = Vui vẻ cả đời.