Đâu chỉ là ngân sách hay nợ công

Tác giả: Huỳnh Thế Du
.
KD: Nhìn từ vai trò của Nhà nước, nhất là các đại biểu Quốc hội, quan tâm hàng đầu nên là tìm ra các dự án có hiệu quả về mặt kinh tế để quyết định đầu tư chứ không thuần túy là ngân sách nhà nước hay nợ công (HTD)
.
Chả lẽ chỉ vin vào Ngân sách Nhà nước, hay nợ công để “vỗ về’ người dân cho những dự án mà hiệu quả chưa thấy đâu, chỉ thấy sự phản biện và lo ngại – như sân bay Long Thành là một ví dụ?
.
Ảnh bên:Nếu tiền được chi tiêu vào các hoạt động tạo thêm năng lực sản xuất cho tương lai như: giáo dục, chăm sóc sức khỏe… thì khả năng sẽ tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Ảnh: MINH KHUÊ
Nhiều lãnh đạo muốn làm yên lòng công chúng bằng cách cho rằng các dự án (như sân bay Long Thành hay bắn pháo hoa) là từ vốn tư nhân hay vốn xã hội hóa chứ không phải từ ngân sách nhà nước. Đó là từ một sự hiểu nhầm rất cơ bản về vai trò của Nhà nước, và về mục tiêu của chính sách công.

Tiếp tục đọc