BT Tài nguyên, Văn hóa, Y tế, Nội vụ cuối bảng tín nhiệm

Tác giả: C.Hoàng – H.Nhì – X.Linh – H.Anh – T.Vũ – M.Thăng (theo VNN, ngày 15/11)

.QH vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó chủ tịch QH Kim Ngân dẫn đầu tín nhiệm cao, các Bộ trưởng TN&MT, Văn hóa, Y tế, Nội vụ đứng cuối bảng

————

Trước đó, phiên ghi phiếu và bỏ phiếu của các ĐBQH để lấy tín nhiệm đối với 50 chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã diễn ra vào buổi sáng nay.

lấy phiếu tín nhiệmlấy phiếu tín nhiệmlấy phiếu tín nhiệm
Phiên bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ sáng nay. Ảnh: MT – XĐ

Sau khi trao đổi các nội dung thảo luận tại đoàn chiều hôm qua và bầu ban kiểm phiếu gồm 29 thành viên, các ĐB đã nhận phong bì với các loại phiếu khác nhau cho các nhóm chức danh khác nhau.

Sau 30 phút để cân nhắc và điền phiếu, các ĐB đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

Dưới đây là kết quả:

ST

T

Tên Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
1 Trương Tấn Sang 380 84 20
2 Nguyễn Thị Doan 302 168 15
3 Nguyễn Sinh Hùng 340 93 52
4 Uông Chu Lưu 344 124 14
5 Nguyễn Thị Kim Ngân 390 86 9
6 Tòng Thị Phóng 325 127 31
7 Huỳnh Ngọc Sơn 295 159 28
8 Phan Xuân Dũng 212 248 23
9 Nguyễn Văn Giàu 317 155 12
10 Trần Văn Hằng 284 183 13
11 Phùng Quốc Hiển 315 148 20
12 Nguyễn Văn Hiện 203 245 36
13 Nguyễn Đức Hiền 225 228 30
14 Nguyễn Kim Khoa 290 174 19
15 Phan Trung Lý 311 145 27
16 Trương Thị Mai 365 104 13
17 Nguyễn Thị Nương 272 183 28
18 Nguyễn Hạnh Phúc 303 154 26
19 Ksor Phước 302 124 16
20 Đào Trọng Thi 224 220 39
21 Nguyễn Tấn Dũng 320 96 68
22 Vũ Đức Đam 257 196 32
23 Hoàng Trung Hải 225 226 34
24 Phạm Bình Minh 320 146 19
25 Vũ Văn Ninh 202 246 35
26 Nguyễn Xuân Phúc 356 103 26
27 Hoàng Tuấn Anh 93 235 157
28 Nguyễn Thái Bình 98 233 154
29 Nguyễn Văn Bình 323 118 41
30 Phạm Thị Hải Chuyền 108 256 119
31 Hà Hùng Cường 200 234 49
32 Trịnh Đình Dũng 236 201 48
33 Đinh Tiến Dũng 247 197 41
34 Vũ Huy Hoàng 156 224 102
35 Phạm Vũ Luận 133 202 149
36 Nguyễn Văn Nên 200 243 39
37 Cao Đức Phát 206 224 54
38 Giàng Seo Phử 127 262 95
39 Trần Đại Quang 264 166 50
40 Nguyễn Minh Quang 85 287 111
41 Nguyễn Quân 105 313 65
42 Nguyễn Bắc Son 136 267 79
43 Phùng Quang Thanh 313 129 41
44 Đinh La Thăng 362 91 28
45 Nguyễn Thị Kim Tiến 97 192 192
46 Huỳnh Phong Tranh 170 244 68
47 Bùi Quang Vinh 351 112 20
48 Trương Hòa Bình 205 225 50
49 Nguyễn Hòa Bình 207 235 43
50 Nguyễn Hữu Vạn 105 318 62