Ông Dương Trung Quốc: Cơ sở nào để tin kết quả lấy phiếu tín nhiệm?

Tác giả: Ngọc Quang

.KD: Chống tham nhũng như tập trận giả hiện nay sẽ rất khó cho các Đại biểu Quốc hội đánh giá mức độ tín nhiệm chính xác với từng Bộ trưởng (DTQ)

Phản ánh kết quả bỏ phiếu tín nhiệm như BBC là khá khách quan, nhưng mổ xẻ giá trị phần trăm lá phiếu tín nhiệm như ông DTQ là xác đáng.

————

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp chiều 10/11, Đại biểu Dương Trung Quốc nhận định, việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn còn hình thức. Để bỏ phiếu chính xác thì Đại biểu Quốc hội rất cần nhiều thông tin cụ thể, đặc biệt là tài sản của người được lấy phiếu.

Chưa có cơ sở dữ liệu tốt để đánh giá chính xác tín nhiệm

Ông có cho rằng, ở lần lấy phiếu thứ hai này, các Đại biểu Quốc hội sẽ đánh giá chính xác hơn về mức độ tín nhiệm của các Bộ trưởng?

Tiếp tục đọc

Thấy gì từ kết quả ‘tín nhiệm’ 2014?

Tác giả: Theo BBC 
.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 2014 của Quốc hội Việt Nam đã phản ánh ‘khá sát’ thực tế về năng lực của nhiều quan chức, lãnh đạo Việt Nam, là một ‘điều tốt, đáng hoan nghênh’, tuy nhiên về bản chất đây vẫn chỉ là một dạng thức ‘dân chủ còn rất thấp’, theo ý của nhà quan sát.
.
Ảnh bên:Ý kiến cho rằng lần lấy phiếu tín nhiệm 2014 ở Quốc hội VN đã phản ánh ‘khá sát’ thực tế. 

Bình luận về kết quả được Quốc hội Việt Nam công bố cùng ngày, ngay sau phiên lấy phiếu tín nhiệm hôm 15/11/2014, Tiến sỹ Alan Phan, một nhà quan sát tình hình Việt Nam từ Hoa Kỳ nói với BBC: Tiếp tục đọc