Gần 25% vắng mặt, đại biểu Quốc hội đang ở đâu?

Tác giả: Lê Kiên
.
KD: Một phát hiện của báo TT, khiến ai cũng phải nghĩ ngợi. Dân bầu ra ĐBQH để họ đi họp, lắng nghe và phát biểu hộ cho mình, mà 25% vị vắng mặt, thì không hiểu ai là người lắng nghe, truyền tải, nói hộ lòng dân. Tại sao QH không có những quy định cụ thể về việc này? Dân bầu xong, các vị có danh, có quyền hạn miễn trừ trách nhiệm chứ có quy định quyền “miễn trừ đi họp” đâu nhỉ?   😦
.
Thậm chí Chủ tịch QH khẳng định có hiện tượng bấm hộ nút cho nhau. ĐBQH còn coi thường trí tuệ của mình, và dối trá cho nhau, liệu dân trông mong gì vào các vị này?
————
 Bảng điện tử tại phiên họp Quốc hội sáng 20-11 hiện lên số 405 “số đại biểu có mặt”, tức là ít nhất 92 đại biểu Quốc hội (chiếm gần 25%) không dự họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định “có tình trạng đại biểu bấm hộ người khác” – Ảnh: V.D

Sáng 21-11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN. 

Tiếp tục đọc